A56488

三半乳糖醛酸

产品编号:A56488
中文别名:三半乳糖醛酸;半乳糖醛酸
英文名称:D-Galacturonic acid, O-a-D-galactopyranuronosyl-(1®4)-O-a-D-galactopyranuronosyl-(1®4)-
CAS号:6037-45-2
分子式:C18H26O19
分子量:546.39
产品名称: 三半乳糖醛酸
中文别名: 三半乳糖醛酸;半乳糖醛酸
英文名称: D-Galacturonic acid, O-a-D-galactopyranuronosyl-(1®4)-O-a-D-galactopyranuronosyl-(1®4)-
英文别名: Trigalacturonic Acid;4)-O-a-D-galactopyranuronosyl-(1®GALA-ALPHA1,4-GALA-ALPHA1,4GALA;GALACTURONIC ACID ALPHA1,4-GALACTURONIC ACID ALPHA1,4-GALACTURONIC ACID;O-galactopyranosyluronic acid-(1-4)-O-galactopyranosyluronic acid-(1-4)-galactopyranosyluronic acid;α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA;α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA-(1→4)-D-GalA
CAS No.: 6037-45-2
分子式: C18H26O19
分子量: 546.39
搜索质检报告(COA)
三半乳糖醛酸

三半乳糖醛酸
Trigalacturonic Acid;4)-O-a-D-galactopyranuronosyl-(1®GALA-ALPHA1,4-GALA-ALPHA1,4GALA;GALACTURONIC ACID ALPHA1,4-GALACTURONIC ACID ALPHA1,4-GALACTURONIC ACID;O-galactopyranosyluronic acid-(1-4)-O-galactopyranosyluronic acid-(1-4)-galactopyranosyluronic acid;α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA;α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA-(1→4)-D-GalA

   

最优采购方案
专业包装 正品保障
急速物流  安全配送
品类齐全  轻松购物